Bij systemisch coachen kijken we naar datgene wat onder je gedrag en gevoel ligt. We noemen dat ook wel de onderstroom.
We werken zowel individueel als in een groep.
Individueel gebruiken we na een kort gesprek poppetjes, meditaties en vloerankers om bij die onderlaag te komen. Aan de hand van wat zichtbaar wordt spreken we daarbij passende zinnen uit. Dit zijn zinnen die je diep in de kern raken en een positieve verandering teweeg brengen. In de periode die daarna volgt is dat meestal merkbaar in je dagelijks leven.
Tijdens opstellingsdagen en in de avondcursussen werken we in een groep. Deelnemers brengen hun vraag in en zijn tevens representant in de opstelling van een ander.
Systemisch kijken gaat over ons familiesysteem en alles wat daarbinnen valt. We zien hoe jij als vraagsteller hier een plek inneemt en of er dynamieken of patronen zijn waar je in je dagelijks leven hinder van ondervindt. Een voorbeeld daarvan is het zorgdragen voor een van je ouders en daar zo ver in gaan dat het je teveel belast. Je krijgt lichamelijke en/of psychische klachten omdat de last die je draagt niet bij jou thuishoort. In een opstelling kun je die last loslaten. Dat geeft vaak veel verlichting en opluchting, waardoor je leven vloeiender gaat verlopen. Er doemt meestal ook een schuldgevoel op, maar dat hoort erbij en dat mag je vervolgens omarmen.