Mijn lievelingsplek ☺️
Ik heb in en rondom huis verschillende plekjes waar ik graag ben, zit of lig. Ook als ik op bezoek ben bij familie, vrienden en vriendinnen, of als ik aan het werk ben, heb ik mijn voorkeursplekjes.
Binnen mijn gezin van herkomst, in mijn familiesysteem heb ik mijn eigen plek. Als jongste van het gezin van 6, het nakomertje. Ook al ben ik al heel wat jaren volwassen en is mijn oudste zus al lang geleden overleden; ik ben en blijf de jongste van 6 en mijn plek is dus die van de jongste, de zesde van het gezin.

Je voorkeursplek binnen je gezin kan wel eens anders zijn dan de plek waar je hoort, omdat je je bijvoorbeeld heel prettig of belangrijk kunt voelen als je naast je moeder staat, als de vriendin van je moeder. Je hebt echter maar één moeder. Alleen als je op de juiste manier met haar verbonden bent, kun je je goed leren verbinden met anderen. Je kunt met heel veel vrouwen een vriendschap aangaan, maar binnen je gezin van herkomst is jouw enige juiste plek ten opzichte van je moeder, die van haar dochter, op jouw plek in de kinderrij.
Volgens de metafoor van Els van Steijn; als je naar een fontein kijkt en je ouders in de bak boven jou staan, dan sta jij in de bak daaronder, in de juiste volgorde met je broers, zussen, eventuele ongeboren vruchtjes of kinderen die zijn overleden. Die ordening is heel belangrijk om in je kracht te kunnen staan. Alles wat van boven komt (van je ouders en voorouders) mag je aannemen, de stroom gaat altijd naar beneden. In de bak onder jou staan jouw kinderen, ook weer ieder op zijn/haar eigen plekje.
Als je van plek bent verschoven, bijv. doordat je naast een van je ouders terecht bent gekomen na een scheiding of overlijden, dan voel je je vaak heel groot en belangrijk, omdat je de ander denkt te steunen of helpen. In feite haal je jezelf en die ander juist uit zijn/haar kracht, want als je innerlijk tegen bijvoorbeeld je moeder zegt ‘ik draag het wel voor jou’, dan zeg je in feite dat je moeder het zelf niet kan.
Je kunt dan de stroom van boven niet ontvangen. Daarmee gaat je moeder uit haar kracht en jij zelf ook.
Alleen op je eigen plek sta je het meest in je kracht.

Als je in je dagelijks leven aanloopt tegen het gevoel dat je je plek niet goed kunt vinden in het leven, of bijv. snel in tranen bent, of heel snel boos, of als je allerlei oordelen hebt over (een van) je ouders of over anderen, dan kan het zomaar zo zijn dat je niet op je eigen plek (in je systeem van herkomst) staat.
Met een familieopstelling kun je in die onderstroom kijken, het laten indalen, en er een positieve verandering in brengen. Dit gebeurt door het uitspreken (en het voelen van binnenuit) van de juiste zinnen die jouw ziel raken.
Een diep innerlijk besef van jouw plek in dit leven maakt je krachtig en dat vindt zijn uitwerking in hoe je je voelt en wat jou beweegt in je dagelijks leven.
Voor iedereen is er een plek, en er is er maar één de juiste. Zoals je ook maar één vader en één moeder hebt.

Mocht je interesse hebben om eens in jouw systeem van herkomst te kijken, omdat je vastloopt in belastende patronen, je niet zo happy voelt, of op een andere manier rondloopt met vragen of problemen, meld je dan aan voor een familieopstelling bij ons.
Dit kan individueel of in een groep. Kijk op onze site www.vantoor-coaching.nl voor de mogelijkheden en ons aanbod.
Je bent van harte welkom.